Søborg menighedsråd 2020-2024

Torben Jensen ( formand)
Toftevej 53, Søborg
3250 Gilleleje
Telefon: 20785894
E-mail: tje@lf.dk

Jeanette Wachenschwantz (næstformand)
Rørmosevej 21
3250 Gilleleje
Telefon: 40162560
E-mail: jeanettew@experimentarium.dk

Henrik Larsen (kirkeværge)
E-mail: lenrik@mail.dk 

Linda Andersen ( kasserer)

Lise Jensen (sekretær)

Laila Bernhardsen (kontaktperson)

Sarah Auken (præst )
 

Stedfortrædere er:

Leni Larsen og Sanne Hilmer Nielsen