Søborg kirke er en romansk munkestenskirke, indvier 1225. Overhvælvet. Trerundpiller i rummets midterlinie. Prædikestol

 

 

 

 

Kirkens historie

Landsbyen Søborg voksede frem ved ærkebiskop Eskils borg, Søborg. Kirken var oprindeligt cirka 30 meter lang og bygget af teglsten omkring år 1200.

Tårn, sakristi og våbenhus er yngre. Før tårnet blev bygget, har der muligvis været en forhal i skibets vestlige ende. Med en række buer har forhallen åbnet sig mod skibet.

Lignende arrangementer er kendt fra andre stormandskirker. I korets sydside i ottende række over soklen sidder en teglsten med runer, som er indridset før brændingen. Der står ”den første”. Det er måske Søborg Kirkes første sten.

Offentligt tilgængelig Opført: 1200

 

Orgel

Søborg kirkes orgel er bygget af Frobenius 1969, ombygget i 1996.  Orgelet har 24 stemmer, 2 manualer og pedal.