Dåb


 


Konfirmation


 


Bryllup


 


Begravelse


 

 

Medlemskab

Indmeldelse: 

Man bliver medlem af folkekirken, når man bliver døbt i folkekirken. Er man ikke døbt og ønsker at blive medlem, skal man derfor døbes. 
Er man døbt med en anden kristen dåb fx som katolik og ønsker at blive medlem af folkekirken, skal man henvende sig til sognepræsten.  
Er man døbt, men senere meldt ud af folkekirken kan man blive genindmeldt ved henvendelse til sognepræsten. 

Udmeldelse: 

Ønsker man at melde sig ud af folkekirken, kan det ske ved personlig henvendelse, mail eller brev til sognepræsten. Mail kan sendes l til stau@km.dk og skal indeholde fulde navn, fødselsdag og adresse.  Det vigtigt, at man er opmærksom på, at man ved udmeldelse fraskriver sig retten til folkekirkens ydelser. Især i forbindelse med bisættelse eller begravelse er det vigtigt, at nærmeste pårørende er underrettede.