Konfirmationsforberedelse 

Link til tilmelding    (Hvis der er problemer med tilmeldings skema, venligst kontakt:
Annett Bloch-Jørgensen på mail:ann1bloch@hotmail.com eller telefon 22 19 83 06 (tirsd.og torsd. kl.10-14)

De børn, der skal begynde i 8. klasse til august og som enten går på Søborg skole eller bor i sognet, kan gå til konfirmationsforberedelse og vil blive konfirmeret Store Bededag 30. april 2021 i Søborg kirke. 

Konfirmationsforberedelsen består af undervisning + nogle obligatoriske gudstjenester.

Mødedatoer for konfirmationsforberedelse i efteråret:

30/10  k.l 9-15

3/12 kl. 8 - 14

4/12 kl. 9- 15
 

Med venlig hilsen

Sarah Thorngreen Auken
Sognepræst i Søborg Kirke
Mail:. stau@km.dk
Tlf.: 20 56 00 10