Tillykke med jeres barn!
Forældre til et nyfødt barn skal anmelde fødslen til kirkekontoret i det sogn, hvor den nybagte mor har bopæl.

Det skal ifølge loven ske senest 14 dage efter fødslen. 
Når det gælder fødsler er kirkekontoret et offentligt kontor: Det vil sige, at også forældre, der ikke er medlem af Folkekirken eller som er medlem af andre religiøse samfund skal anmelde fødslen til kirkekontoret.

Kirkekontoret skal bruge disse papirer:

1. Barnets fødselsanmeldelse (udleveres af fødeafdelingen/jordemoderen)
2. Eventuel omsorgs- og ansvarserklæring, hvis forældrene ikke er gift og ønsker fælles forældremyndighed.
Både fødselsanmeldelse og omsorgs- og ansvarserklæring kan findes på www.personregistrering.dk

Hvad skal barnet hedde?

Alle børn skal være navngivet inden 6 måneder. Henvendelse kan ske til kirkekontoret.På www.familiestyrelsen.dk findes lister med godkendte fornavne.

 

Dåb

Tidspunkt for dåb aftales med præsten. Forud for dåben har man en samtale med præsten, hvor vi gennemgår gudstjenesten og dåben. 


Gudforældre og faddere

Et dåbsbarn skal have mindst to faddere plus den, der bærer barnet (gudmor/gudfar). Sidstnævnte kan være en af forældrene. Der må være 5 faddere i alt.

For at kunne blive fadder eller gudmor/gudfar skal man selv være døbt. Aldersmæssigt skal man helst have nået konfirmationsalderen.

 

Navneændring

Ønsker du at ændre dit navn sker det bedst via www.personregistrering.dk/index.php?id=110